You are currently browsing tag

Separacja

Separacja z orzeczeniem winy

Jeśli w wyroku Sąd ma orzec, że jedna ze Stron ponosi winę za rozkład pożycia, musi być przeprowadzone postępowanie dowodowe (np. przesłuchanie świadków). Już przy składaniu...

Postępowanie w sprawie o separację

Postępowanie w sprawie o separację rozpoczyna się złożeniem pozwu. W pozwie trzeba wyszczególnić swoje żądania i je uzasadnić. W pierwszej kolejności należy napisać, że domagasz...

Rozwód czy separacja

Od dzisiaj zajmiemy się tematyką dotyczącą separacji i rozwodów. Wielu moich klientów po podjęciu decyzji o rozstaniu pyta mnie, czy lepiej zdecydować się na rozwód, czy na...

Obawy przed podjęciem decyzji.

Jedną z poważniejszych trosk jest obawa, jaki wpływ rozwód będzie miał na życie dzieci. Często się zdarza, że dzieci służą jako pretekst do zaniechania wszelkich zmian dla ich...