Separacja z orzeczeniem winy

Jeśli w wyroku Sąd ma orzec, że jedna ze Stron ponosi winę za rozkład pożycia, musi być przeprowadzone postępowanie dowodowe (np. przesłuchanie świadków). Już przy składaniu pozwu konieczne jest wskazanie odpowiednich dowodów (np. dowód z zeznań świadków, zdjęcia, rachunki, bilingi, nagrania…). Musisz wiedzieć, że materiał dowodowy jest identyczny w sytuacji postępowania dotyczącego rozwodu. Bardzo istotne dla sprawy z orzekaniem o winie są zeznania świadków (w pozwie należy wskazać wszystkich świadków, których chcesz powołać – jeśli zgłosisz taki wniosek później, Sąd takiego świadka nie przesłucha, bo będzie to tzw. spóźnione żądanie). Świadkiem może być każdy (członek rodziny, sąsiad, nauczyciel dziecka), ważne jednak, żeby ta osoba wiedziała coś o Waszym pożyciu i aby ta wiedza nie pochodziła jedynie z Twoich relacji przekazywanych na kilka miesięcy przed złożeniem pozwu,  ponieważ Sądy podchodzą do takich zeznań z dużą ostrożnością. Z doświadczenia wiem, że kwestia doboru świadków i ich przesłuchanie przed Sądem, nie zawsze jest łatwą sprawą. Wiele osób, które według Ciebie nadawałyby się na świadka, w rzeczywistości nie będzie chciała brać udziału w tak osobistej sprawie, jaką jest separacja czy rozwód z przeróżnych powodów. Wielu potencjalnych świadków nie ma odwagi występować przed Sądem i opowiadać rzeczy, które obciążają innego człowieka. Najlepszy świadek, to ten, który dobrze Cię zna. Osoba, która bywała u Was i na przykład reagowała na niestosowne zachowania współmałżonka, słyszała awanturę albą widziała drugą Stronę w niedwuznacznej sytuacji. Nie podawaj nigdy na świadka osoby, co do której nie masz pewności, co wie i co zezna, ponieważ jej zeznania mogą się obrócić przeciwko Tobie. Musisz wiedzieć, że nie trzeba uzyskać zgody wybranej osoby, by była Twoim świadkiem, ale lepiej o nią poprosić, by uniknąć odmowy zeznań. Dotyczy to także członków Twojej najbliższej rodziny. W tym przypadku, osoby najbliższe w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (pełnoletnie dzieci, rodzice, rodzeństwo, teściowe) mogą odmówić złożenia zeznań w sprawie i nie muszą podawać żadnego uzasadnienia swojej decyzji. Trzeba też pamiętać, że dziecko, które nie skończyło 13 lat, nie może być przesłuchiwane w sprawie jako świadek, natomiast dzieci mogą świadczyć na sprawie rozwodowej swoich rodziców tylko, jeśli skończyły już 17 lat. Jeśli chodzi o małoletnie dzieci, mogą być one wysłuchane przez Sąd informacyjnie (zwłaszcza gdy trudno jest jednoznacznie ustalić, z kim dziecko powinno zamieszkać albo jak powinny wyglądać jego kontakty z rodzicem, z którym mieszkać nie będzie). Dowodem może być także opinia Opiniodawczego Zespołu Sądowego Specjalistów, w którego skład wchodzą tzw. biegli, m.in. psychologowie czy pedagodzy, którzy po przeprowadzeniu badania odpowiadają na pytania Sądu. Niestety na takie badanie czeka się zazwyczaj bardzo długo.  Z praktycznych porad, musisz wiedzieć, że Sąd najpierw przesłuchuje świadków Strony, która złożyła pozew, a potem wzywani są świadkowie Strony pozwanej. Ty natomiast masz prawo brać udział w przesłuchaniu świadków swoich i drugiej strony i możesz też zadawać im pytania…

W kolejnej wstawce skupimy się na innych przydatnych dowodach winy…..