Kancelaria Consensus

Prawnik-Mediator Sądowy

Mediacje w sprawach rodzinnych

Zaletą mediacji w sprawach rodzinnych jest jej niekonfrontacyjny charakter i wspólne wypracowywanie ugody. Już nie sąd, nie pełnomocnicy, ale sami zainteresowani, przy wsparciu mediatora, decydują o opiece nad dziećmi, wysokości alimentów, wspólnym majątku czy rozwiązaniu sporu gospodarczego. Mediacja sprowadza walkę między ludźmi do walki z problemami.

Instytucja mediacji w sprawach rodzinnych została ustanowiona w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii dot. zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację.

Mediacja rodzinna umożliwia małżonkom poruszenie następujących tematów:

 • Próby pojednania małżonków
 • Wspólne stanowisko rozwodowe rodziców dla potrzeb dziecka
 • Uregulowanie kontaktów rodziców z dzieckiem
 • Ustalenie obowiązku alimentacyjnego, wysokości i sposobu płatności alimentów
 • Spłata zobowiązań finansowych
 • Miejsce zamieszkania dziecka
 • Szczegółowy plan codziennej opieki nad dzieckiem, ze szczególnym uwzględnieniem różnej sytuacji rodzica dochodzącego i rodzica pozostającego przy dziecku np. dni i godziny odbioru ze szkoły, spędzanie czasu wolnego
 • Odżywianie dziecka
 • Leczenie dziecka
 • Koszt utrzymania dziecka podczas pobytu u drugiego rodzica
 • Odpowiedzialność opiekuńcza i finansowa rodziców w razie nagłego wypadku czy ciężkiej choroby dziecka
 • Postępowanie w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia dziecka
 • Odrabianie lekcji
 • Ustalenie kontaktów z nowym partnerem rodzica
 • Plan spędzania wakacji, ferii zimowych oraz świąt
 • Forma i zakres współpracy rodziców w zakresie wychowania dziecka
 • Inne, niewymienione aspekty życia codziennego, ważne dla sprawowania opieki nad dzieckiem

Potrzebujesz pomocy ze swoją sprawą?

Kancelaria Consensus służy pomocą: