Kancelaria Consensus

Prawnik-Mediator Sądowy

Mediacja gospodarcza

Wspólne wypracowanie ugody w mediacjach gospodarczych daje stronom konfliktu większą satysfakcję osobistą, psychologiczną, rokując na przyszłość lepszą jakość kontaktów, jeśli z przyczyn biznesowych będą niezbędne. Mediacja umożliwia pełny wpływ stron na jej przebieg i współdecydowanie o własnych sprawach, czego nie można powiedzieć o rozprawie sądowej, gdzie sędzia arbitralnie podejmuje decyzję za strony. Innymi słowy podczas mediacji strony zachowują prawo decydowania o jej wyniku.  Mediacja umożliwia poczucie osobistego wpływu na bieg zdarzeń i zapadające decyzje.

Postępowanie mediacyjne umożliwia stronom wypracowanie porozumienia w ciągu 30 dni (tyle czasu przeznacza na nie sąd, chyba, że strony poproszą sąd o wydłużenie tego okresu). Zatem dzięki mediacji rozwiązanie sprawy może nastąpić w ciągu 4 tygodni, a nie wielu miesięcy czy lat – oszczędność czasu, zdrowia i energii.

Ugoda zawarta przed mediatorem, ma po jej zatwierdzeniu przez sąd, moc prawną ugody zawartej przed sądem. W ten sposób strony zyskują dostęp do szybkiej, taniej ochrony prawnej.

Pierwszą gwarancją dla stron jest niejawność samego postępowania mediacyjnego (inaczej niż postępowanie sądowe). Mediator zachowuje w tajemnicy fakty, o których dowiedział się podczas posiedzeń mediacyjnych, chyba, że strony zwolnią go z tego obowiązku. Mediacja gospodarcza jest najbardziej efektywnym sposobem rozwiązywania sporów, gdyż osoby zainteresowane same decydują o jej ostatecznym wyniku, a nie sąd.

Mediacja gospodarcza umożliwia rozwiązanie sporu bez osobistego wkraczania na drogę sądową z partnerem biznesowym. Ugoda gospodarcza sporządzona w obecności mediatora, zatwierdzona przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Jeżeli dla przedsiębiorcy ważne jest utrzymanie dobrych relacji z partnerem biznesowym w przyszłości, mediacja gospodarcza jest najlepszym rozwiązaniem sporu. Wspólnie wypracowane porozumienie dwóch przedsiębiorców buduje ich wzajemna relację dla przyszłych wspólnych biznesów.

Potrzebujesz pomocy ze swoją sprawą?

Kancelaria Consensus służy pomocą: