You are currently browsing tag

Mediacja

Pomoc z zewnątrz

Nie każdy ma zdolności komunikacyjne, które umożliwiają rozwiązywanie normalnych problemów małżeńskich. I nie oszukujmy się – podczas konfliktu – gniew, sarkazm i upór tak silnie...

Obawy przed podjęciem decyzji.

Jedną z poważniejszych trosk jest obawa, jaki wpływ rozwód będzie miał na życie dzieci. Często się zdarza, że dzieci służą jako pretekst do zaniechania wszelkich zmian dla ich...