Rozwód czy separacja

Od dzisiaj zajmiemy się tematyką dotyczącą separacji i rozwodów. Wielu moich klientów po podjęciu decyzji o rozstaniu pyta mnie, czy lepiej zdecydować się na rozwód, czy na separację. Postaram się przybliżyć Wam te dwie instytucje z prawnego i praktycznego punktu widzenia. Mówi się czasem, że separacja to tzw. „mały rozwód”, ponieważ postępowanie jest bardzo podobne do rozwodu, ale niesie za sobą inne konsekwencje. Zarówno w sprawie rozwodowej, jak i w sprawie o separację sąd zajmuje się przyczynami rozkładu pożycia małżeńskiego, władzą rodzicielską, alimentami i kontaktami z dziećmi, a także miejscem zamieszkania dzieci oraz sposobem korzystania z mieszkania.  Jeżeli nie chcesz definitywnie rozwiązywać małżeństwa, bo nie jesteś jeszcze na to z różnych względów gotowa/gotowy albo możesz przypuszczać, że być może po jakimś czasie do siebie wrócicie, separacja będzie dla Ciebie dobrym rozwiązaniem. Zanim przejdziemy do konkretów, kilka praktycznych podpowiedzi. Po pierwsze uwaga na kwestię wierności – jeżeli zdecydujesz się na separację i zaczniesz się z kimś spotykać, druga Strona może to wykorzystać przeciwko Tobie i złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem Twojej winy. Dlatego, jeśli chcesz już z kim budować nową relację albo uniknąć posądzenia o niewierność, lepszą decyzją będzie rozwód, który definitywnie zakończy związek małżeński. Warto też wiedzieć, że jeżeli jeden z małżonków żąda separacji, a drugi rozwodu i jego żądanie jest uzasadnione, to sąd w takiej sytuacji orzeknie rozwód. Ważne też, że do orzeczenia separacji nie jest wymagana zgoda drugiego małżonka. Natomiast w przypadku rozwodu, gdy to Ty będziesz występować z pozwem, ale też Ty doprowadziłaś/doprowadziłeś do zerwania więzi małżeńskich (wina leży po Twojej stronie), małżonek musi się na rozwód zgodzić. Istotne znaczenie ma również to, że separacja może zostać orzeczona szybciej (jedna rozprawa) w tzw. trybie nieprocesowym, jeżeli małżonkowie obydwoje zgodnie wystąpią o separację, nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci, a żadna ze Stron nie chce udowadniać winy współmałżonka. W każdej chwili możecie też złożyć zgodny wniosek o zniesienie separacji, a wtedy sąd go uwzględni i separacja przestaje obowiązywać, jakby nigdy jej nie było. Zawsze bowiem należy założyć, że podczas trwania separacji może nastąpić pozytywny zwrot w relacjach między małżonkami i możliwy będzie powrót do związku małżeńskiego.  Warto też mieć świadomość, że sąd tym samym orzeczeniem może znieść separację, ale jednocześnie utrzymać orzeczoną w wyroku separacyjnym rozdzielność majątkową między małżonkami, jeżeli obie Strony tego chcą.

W kolejnej wstawce –  jak wygląda postępowanie w sprawie o separację i jak się należy przygotować…

​​​
​​​Weź udział w dyskusji na ten temat:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=249206026494156&id=109923773755716