TYP: SOCJOPATA – JAK GO ROZPOZNAĆ?

Uroczy kłamcy, inteligentni manipulanci…

Socjopata pozornie niczym nie różni się od innych. Często jest to osoba lubiana o wysokim ilorazie inteligencji i swoistym uroku. Typowe jest to, że socjopata wyraża się o sobie bardzo pochlebnie, a o innych mówi najczęściej tylko po to, by obarczyć ich za coś winą. Nadużywa zaimka „ja” ze względu na wysokie mniemanie o sobie – często się przechwala i wydaje się bardzo zarozumiały. Żyje w poczuciu, że ma prawo do wszystkiego, a świat kręci się wokół niego. Znacie takie zachowanie?

Zazwyczaj okłamuje, żeby dostać to czego chce i jest bardzo impulsywny. Jest też bardzo wrażliwy na rzekome zniewagi – nie znosi krytyki i od razu jest wrogo nastawiony przeciwko osobie, która powiedziała coś niepochlebnego o nim.

I jeszcze jedna charakterystyczna cecha – socjopata stosuje technikę nieregularnego warunkowania instrumentalnego – polega to na tym, że patrzy intensywnie na osobę, a potem nagle ją ignoruje, nie utrzymując kontaktu wzrokowego. Ta technika zmusza Cię do słuchania i koncentracji, ponieważ czekasz na kolejny epizod uwagi z jego strony. On zdaje sobie sprawę z Twojego oczekiwania i w ten sposób Tobą manipuluje. Tak samo jest z zachowaniem – na przemian adoracja i ignorancja …przyciąganie i odpychanie…

Kontrola, wzbudzanie niepokoju naprzemiennie z wielkimi uczuciami i deklaracjami są celowe i zamierzone.

Zachowania, które przejawia socjopata są to nabyte umiejętności, więc skoro się ich nauczył, mógłby również się oduczyć. Problemem jednak jest to, że socjopatom jest w życiu wygodniej, dlatego nie widzą sensu korygowania swojego zachowania czy osobowości. Zdolności manipulacyjne, niemożność zaangażowania się w bliższe relacje z ludźmi, traktowanie ich w sposób przedmiotowy oraz skłonności narcystyczne to cechy, które najczęściej rozpoznamy w zachowaniu socjopaty.

Pozorna szczerość i wiarygodność to w rzeczywistości działania nastawione na osiągnięcie konkretnych rezultatów. Socjopaci w odróżnieniu od psychopatów nie są dobrymi strategami i raczej mają problem z planowaniem i zimną kalkulacją. Często kieruje nimi impuls, bywają agresywni i mściwi. Kontakty socjopaty z innymi są powierzchowne, nastawione wyłącznie na eksploatację ludzi do realizacji własnych celów. Wówczas potrafią dostosować swoje zachowanie do oczekiwań drugiej strony. Nie są to osoby zdolne do szczerej troski o drugiego człowieka, a winy za swoje niepowodzenia szukają na zewnątrz, to cały świat jest zły – nie oni. Nie zależy im na czystym sumieniu ani na dobrej opinii, chyba że jest to środek do konkretnego celu. Manipulowanie uczuciami poprzez sterowanie emocjonalne ma na celu uzależnienie od relacji z nim. Jeśli to zauważycie to już wiecie z kim macie do czynienia…

W kolejnym poście – związek z socjopatą…