Międzynarodowy Dzień Mediacji…

DZISIAJ MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI….

Rocznie tysiące par zastanawia się nad rozwodem i związanym z nim stresem i wysokimi kosztami…

Czy wiesz, że istnieje metoda, żeby przeprowadzić rozwód bez nerwów i nadmiernych wydatków?

Nawet jeśli nie rozmawiasz z Partnerem i nie jesteś w stanie usiąść z nim do wspólnego stołu – porozumienie jest możliwe za pomocą Mediatora!

CELEM MEDIACJI NIE JEST ZANIECHANIE ROZWODU TYLKO UGODOWE ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSTWA – TO NAJTAŃSZY I NAJLEPSZY SPOSÓB NA ROZWÓD

Mediacja ma na celu sporządzenie ugody mediacyjnej, dzięki której rozwód może nastąpić na jednej – czysto formalnej – rozprawie!

Mediacja polega na porozumieniu się małżonków co do wszystkich kwestii spornych tj. władzy rodzicielskiej, alimentów, kontaktów z dziećmi, podziału majątku itd.

KORZYŚCI Z MEDIACJI ROZWODOWYCH:

oszczędność czasu –  rozwód poprzedzony mediacją może trwać jedynie 3 miesiące i być orzeczony na pierwszej rozprawie.

– komfort psychiczny – Mediator rozwodowy jest osobą bezstronną i nie działa na korzyść jednej strony, tylko obydwu. Pomaga Stronom wypracować porozumienie wyjaśniając kwestie prawne i działając zgodnie z interesem obu Stron. Mediator pomaga przygotować niezbędną dokumentację. Ugoda wypracowywana jest w sprzyjających warunkach, bowiem mediację można przeprowadzić osobno na indywidualnych spotkaniach z każdą ze Stron lub online, co oznacza, że małżonkowie nie muszą spotykać się bezpośrednio.

– ograniczenie wydatków rozwodowych – uniknięcie kosztów powołania biegłych, świadków i kuratora, brak konieczności korzystania z usług adwokatów. Ponadto, Sąd zwraca połowę opłaty sądowej od pozwu, gdy złożony zostanie pozew rozwodowy wraz z ugodą mediacyjną.

– ograniczone postępowanie dowodoweMediator wymaga tylko tyle informacji z życia prywatnego, ile jest niezbędne do sporządzenia ugody. Strony nie muszą powoływać świadków, zbierać zdjęć, nagrań, bilingów, rachunków itd. Postępowanie dowodowe może zostać ograniczone tylko do wysłuchania argumentów Stron na podstawie zawartej ugody. Dzieci nie uczestniczą rozmowach i nie zostają poddane badaniom biegłych.

Często pary zadają mi pytane, jak wygląda postępowanie mediacyjne? Zawsze dopasowuję prowadzone przeze mnie mediacje do poziomu skonfliktowania Stron, tak aby każdy czuł się komfortowo…
Spotkania Stron z Mediatorem trwające max. 1 godzinęodbywają się w dogodnym dla Stron miejscu i czasie (Kancelaria, ulubiona kawiarnia lub sesja online), podczas którego ustalane są zapisy ugody w zakresie rozwiązania małżeństwa, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów i wszelkich kwestii spornych.

Mediator sporządza dokument ugody mediacyjnej na podstawie wypracowanych ustaleń przez Strony podczasspotkań. Po akceptacji brzmienia ugody przez obie Strony następuje podpisanie ugody w obecności Mediatora. Podpisana ugoda może stanowić załącznik do pozwu rozwodowego lub zostać wysłana do Sądu jako samodzielny dokument do zatwierdzenia przez Sąd. Sąd mając na względzie wspólne ustalenia Stron wyrażone w ugodzie mediacyjnej, orzeka zgodnie z Waszą wolą w wyroku rozwodowym. Każda sporna kwestia między partnerami zostaje wypracowana nie przed Sądem tylko między Wami.

Uchroń się przed stresem związanym z postępowaniem rozwodowym w Sądzie i skorzystaj z mediacji pozasądowych – wystarczy zadzwonić i umówić się na bezpłatną konsultację z Prawnikiem-Mediatorem – 509 042 226 : )

Dołącz do dyskusji na ten temat:

DZISIAJ MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI….

Rocznie tysiące par zastanawia się nad rozwodem i związanym z nim stresem i…

Opublikowany przez Prawnik Mediator Czwartek, 21 października 2021