Mediacje

Jakby nie patrzeć, małżeństwo jest umową, a nie można podpisać kontraktu na całe życie bez negocjacji warunków umowy. Ale sposób tych negocjacji jest niezmiernie istotny, ponieważ dotyczy najważniejszej strefy Twojego życia i będzie miał wpływ na dalsze funkcjonowanie Twoje i partnera.
Coraz powszechniejszym elementem procesu separacji i rozwodu staje się mediacja. Jej zaletą jest to, że oboje zachowujecie większą kontrolę nad sytuacją, niż gdybyście toczyli boje o wszystko w sądzie.
Mediacja jest procesem zapewniającym obopólną wygraną w przeciwieństwie do sądu, który rozstrzyga o racji i wygranej jednej ze stron oraz przegranej drugiej. Dzięki koncentracji na przyszłość celem mediacji jest znalezienie rozwiązania nie zaś wskazanie winnego zaistniałej sytuacji.
Zaletą mediacji w sprawach rodzinnych jest jej niekonfrontacyjny charakter i wspólne wypracowywanie ugody. Już nie sąd, nie pełnomocnicy, ale sami zainteresowani, przy wsparciu mediatora, decydują o opiece nad dziećmi, wysokości alimentów czy wspólnym majątku. Mediacja sprowadza walkę między ludźmi do walki z problemami, co ma istotne znaczenie przy dużym natężeniu emocjonalnym. Z przeprowadzonych przeze mnie mediacji wynika, że mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową. Najważniejsze dla partnerów jest to, że mediacja jest przejrzysta: strony mogą otwarcie się wypowiadać, a przebieg mediacji jest prosty i całkowicie odformalizowany – w przeciwieństwie do skomplikowanych procedur sądowych. Sama mediacja oferuje olbrzymią ilość nieszablonowych rozwiązań i pełną kontrolę stron nad jej przebiegiem – co nie jest możliwe przy rozwiązaniu sądowym. Spotkanie na neutralnym gruncie i osoba mediatora jako przewodnika procesu pomaga nie tylko wypracować ugodę ale również pozostać w zgodzie – co nigdy nie jest łatwe przy procesie i stresie związanym z przebywaniem na sali sądowej. Ważne również dla Stron konfliktu jest to, że mediacja jest poufna: tajność jej przebiegu i wszystkich szczegółów chronione są prawnie, a mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa. Jednak najważniejszą wartością jaką wskazują Strony jest to, że mediacja pozwala im na utrzymanie wzajemnych poprawnych relacji po rozstaniu.

Weź udział w dyskusji na ten temat:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=174424837305609&id=109923773755716