Konferencja Fundacji #SayStop

Konferencja Fundacji #SayStop

NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO, ABY STAWIAĆ GRANICE NIEWŁAŚCIWYM ZACHOWANIOM NARUSZAJĄCYM DOBRA OSOBISTE!

Fundacja #SayStop, z którą mam przyjemność współpracować to zbrojne ramię w pomocy funkcjonariuszom służb mundurowych, a zwłaszcza kobietom służącym lub pracującym w tych strukturach.

Prawo jest po to by Was chronić i macie prawo wykorzystywać wszystkie dostępne regulacje, by móc powiedzieć STOP mobbingowi i dyskryminacji!

Opublikowany przez Fundację #SaySyop Poradnik „Mobbing, dyskryminacja w służbach mundurowych, jak pomóc sobie i innym krok, po kroku”  zapewnia wsparcie osobom dotkniętym takimi zjawiskami jak: mobbing, dyskryminacja i nierówne traktowanie w stosunku służby lub pracy oraz w opracowanej przeze mnie części prawnej wskazuje niezbędną wiedzę na temat postępowania w takich sytuacjach.

Nie bój się POWIEDZIEĆ STOP!