Prawnik Mediator

prawnik-mediator.com.pl

Kancelaria Consensus

Oferta

Rocznie tysiące par zastanawia się nad rozwodem i związanymi z nim wysokimi kosztami…

Kancelaria Consensus opracowała rozwiązania prawne, które gwarantują szybki spokojny rozwód korzystny finansowo dla każdej ze Stron.

Chcesz się dowiedzieć więcej ?

Zadzwoń:

509 042 226

PIĘĆ KROKÓW

do uzyskania polubownego rozwodu:

Bezpłatna wstępna konsultacja z mediatorem rozwodowym odnośnie Twojej sytuacji

1

Ustalenie możliwości prawnych ugody i rozwodu

Zaproszenie na mediację drugiej Strony

2

Za pośrednictwem Mediatora lub bezpośrednio przez Stronę inicjującą rozwód

Umowa o mediacje

3

Zawarcie umowy przez obie Strony, w której określane są kwestie sporne i wynagrodzenie Mediatora.

Sesje mediacyjne

4

Spotkania Stron z Mediatorem trwające max. 1 godzinę w dogodnym dla Stron miejscu i czasie (Kancelaria, ulubiona kawiarnia lub sesja on line), podczas którego ustalane są zapisy ugody w zakresie rozwiązania małżeństwa, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów i wszelkich kwestii spornych.

Podpisanie ugody

5

Mediator sporządza dokument ugody mediacyjnej na podstawie wypracowanych przez Strony podczas sesji ustaleń. Po akceptacji brzmienia ugody przez obie Strony następuje podpisanie ugody w obecności Mediatora. Podpisana ugoda może stanowić załącznik do pozwu rozwodowego lub zostać wysłana do Sądu jako samodzielny dokument do zatwierdzenia przez Sąd. Sąd mając na względzie wspólne ustalenia stron wyrażone w ugodzie mediacyjnej, orzeka zgodnie z ich wolą.

PIĘĆ KROKÓW

do uzyskania polubownego rozwodu:

1. Bezpłatna wstępna konsultacja z mediatorem rozwodowym odnośnie Twojej sytuacji

– ustalenie możliwości prawnych ugody i rozwodu

2. Zaproszenie na mediację drugiej Strony

za pośrednictwem Mediatora lub bezpośrednio przez Stronę inicjującą rozwód

3. Umowa o mediacje

– zawarcie umowy przez obie Strony, w której określane są kwestie sporne i wynagrodzenie Mediatora.

4. Sesje mediacyjne

Spotkania Stron z Mediatorem trwające max. 1 godzinę w dogodnym dla Stron miejscu i czasie (Kancelaria, ulubiona kawiarnia lub sesja on line), podczas którego ustalane są zapisy ugody w zakresie rozwiązania małżeństwa, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów i wszelkich kwestii spornych.

5. Podpisanie ugody

Mediator sporządza dokument ugody mediacyjnej na podstawie wypracowanych przez Strony podczas sesji ustaleń. Po akceptacji brzmienia ugody przez obie Strony następuje podpisanie ugody w obecności Mediatora. Podpisana ugoda może stanowić załącznik do pozwu rozwodowego lub zostać wysłana do Sądu jako samodzielny dokument do zatwierdzenia przez Sąd. Sąd mając na względzie wspólne ustalenia stron wyrażone w ugodzie mediacyjnej, orzeka zgodnie z ich wolą.

Co musisz wiedzieć?

Mediacja ma na celu sporządzenie ugody mediacyjnej, dzięki której rozwód może nastąpić na jednej – czysto formalnej – rozprawie! CELEM MEDIACJI NIE JEST ZANIECHANIE ROZWODU TYLKO UGODOWE ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSTWA – TO NAJTAŃSZY I NAJLEPSZY SPOSÓB NA ROZWÓD. Mediacja polega na porozumieniu się małżonków co do wszystkich kwestii spornych tj. alimentów, kontaktów z dziećmi, podziału majątku itd.

KORZYŚCI Z MEDIACJI ROZWODOWYCH

}

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

rozwód poprzedzony mediacją może trwać jedynie 3 miesiące i być orzeczony na pierwszej rozprawie.

KOMFORT PSYCHICZNY

Mediator rozwodowy jest osobą bezstronną i nie działa na korzyść jednej strony, tylko obydwu. Pomaga Stronom wypracować porozumienie wyjaśniając kwestie prawne i działając zgodnie z interesem obu Stron. Mediator pomaga przygotować niezbędną dokumentację. Ugoda wypracowywana jest w sprzyjających warunkach, bowiem mediację można przeprowadzić w kancelarii lub online, co oznacza, że małżonkowie nie muszą spotykać się bezpośrednio.

OGRANICZENIE WYDATKÓW ROZWODOWYCH

uniknięcie kosztów powołania biegłych, świadków i kuratora, brak konieczności korzystania z usług prawników. Ponadto, Sąd zwraca połowę opłaty sądowej od pozwu, gdy złożony zostanie pozew rozwodowy wraz z ugodą mediacyjną

i

OGRANICZONE POSTĘPOWANIE DOWODOWE

Mediator wymaga tylko tyle informacji z życia prywatnego, ile jest niezbędne do sporządzenia ugody. Strony nie muszą powoływać świadków, zbierać zdjęć, nagrań, bilingów, rachunków itd. Postępowanie dowodowe może zostać ograniczone tylko do wysłuchania argumentów Stron na podstawie zawartej ugody. Dzieci nie uczestniczą rozmowach i nie zostają poddane badaniom biegłych

Partnerzy:

Dane kontaktowe:

Katarzyna Zboś
PRAWNIK MEDIATOR

Ul. Świderska 104 lok 23
03-128 Warszawa
tel: 509-042-226

email: zbos.katarzyna@gmail.com

Formularz kontaktowy:

Prawnik Mediator