Sprawy wojskowe

 

Na gruncie polskiego prawodawstwa prawo wojskowe nie jest osobną gałęzią prawa.

W polskim systemie prawnym prawo wojskowe funkcjonuje głównie na gruncie prawa administracyjnego, cywilnego oraz karnego. Nasza Kancelaria oferuje również doradztwo prawne w zakresie:

 • Służby Wojskowej Żołnierzy Zawodowych
 • Wojskowego Prawa Mieszkaniowego
 • Wojskowego Prawa Zabezpieczeń Społecznych
 • Uprawnień Weteranów działań poza granicami państwa

Udzielamy porad prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa wojskowego.

Specjalnością kancelarii są sprawy wynikające z Ustaw:

 • o powszechnym obowiązku obrony RP,
 • o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
 • o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin,
 • o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • o weteranach działań poza granicami państwa.

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do:

 • żołnierzy zawodowych wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pełniących służbę w kraju i poza jego granicami,
 • żołnierzy rezerwy,
 • weteranów działań poza granicami państwa.

Nasze usługi

Kancelaria świadczy usługi prawne związane ze służbą żołnierzy zawodowych:

 • sprawy odszkodowań i zadośćuczynienia za wypadki i uszczerbki na zdrowiu nabyte podczas służby wojskowej w kraju i poza granicami państwa (w tym PTSD)
 • spory o uposażenie i inne należności pieniężne
 • odwołania od decyzji lekarza orzecznika i wojskowych komisji lekarskich
 • sprawy o zwrot kosztów zakwaterowania
 • sprawy związane z niewydaniem lub wydaniem niewłaściwego świadectwa służby
 • sprawy z zakresu emerytury i renty żołnierzy zawodowych
 • sprawy dotyczące opiniowania służbowego,
 • sprawy Weteranów działań poza granicami państwa

Partnerzy:KONTAKT DO MNIE
Katarzyna Zboś
PRAWNIK MEDIATOR

ul. Św. Jacka Odrowąża 15
03-310 Warszawa
tel: 509-042-226
email: zbos.katarzyna@gmail.comPrawnik Mediator