Mediacje rozwodowe


Prawnik-Mediator Sądowy zapewni Ci kompleksową usługę prawną – ugodę mediacyjną wraz z pozwem  o rozwód

 

W ofercie:

 • rozwód polubowny bez orzekania o winie (bez małoletnich dzieci)
 • rozwód polubowny bez orzekania o winie z małoletnimi dziećmi i ustaleniem wysokości alimentów
 • rozwód polubowny bez orzekania o winie z małoletnimi dziećmi i ustaleniem wysokości alimentów oraz kontaktów rodziców z dzieckiem (w tym opieka naprzemienna) i miejscem pobytu dziecka
 • sporządzenie ugody mediacyjnej dotyczącej planu wychowawczego dziecka  (ustalenia w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej oraz podejmowania ważnych decyzji odnoście wspólnego dziecka)
 • sporządzenie ugody mediacyjnej dotyczącej podziału majątku  (po zatwierdzeniu przez Sąd ugoda zastępuje formę aktu notarialnego, bez konieczności opłacania taksy notarialnej)
 • doradztwo prawne dla obojga małżonków w sprawach zgodnych z ich wzajemnym interesem
 • mediacja w formie konferencji online
 • mediacja pośrednia bez konieczności bezpośredniego kontaktu małżonków

 

W ramach postępowania mediacyjnego:

 • sporządzenie umowy o mediację
 • sporządzenie pisemnych zgód na przeprowadzenie mediacji i zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO)
 • nieograniczona możliwość godzinnych sesji mediacyjnych (bezpośrednich w Kancelarii lub w trybie konferencji online) w dogodnych terminach
 • sporządzenie ugody mediacyjnej z odpowiednimi klauzulami prawnymi
 • sporządzenie wniosku do Sądu o zatwierdzenie ugody mediacyjnej
 • sporządzenie pozwu o rozwód bez orzekania o winie

 

Podczas mediacji:

 • ustalenie warunków rozstania Stron i oświadczenia o zupełnym i trwałym rozkładzie   pożycia małżeńskiego oraz rozwiązaniu małżeństwa poprzez rozwód bez orzekania o winie
 • ustalenie miesięcznych kosztów utrzymania dzieci i wyliczenie wysokości alimentów (w tym udział w kosztach utrzymania dzieci każdego z rodziców w zależności od  ustalonego systemu opieki)
 • ustalenie częstotliwości i innych warunków płatności alimentów
 • ustalenie rodzaju, sposobu i częstotliwości kontaktów rodziców z dziećmi w dni powszednie, święta, urodziny dziecka, wakacje, ferie zimowe, kwestie wyjazdów zagranicznych, dokumentów i opieki medycznej małoletnich, a także edukacji i kontaktów z innymi członkami rodziny  (plan wychowawczy)
 • klauzula o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej oraz ustalenia stałego miejsca pobytu dzieci
 • ustalenie podziału majątku – dokonanie spisu majątku w ugodzie
 • doradztwo prawne w sprawach rozwodowych

Na stronie Kancelarii Consensus znajdziesz także porady dotyczące rozwiązywania konfliktów małżeńskich i przygotowania się do sprawy rozwodowej – sprawdź w zakładce BLOG!

 

Partnerzy:
KONTAKT DO MNIE
Katarzyna Zboś
PRAWNIK MEDIATOR

ul. Św. Jacka Odrowąża 15
03-310 Warszawa
tel: 509-042-226
email: zbos.katarzyna@gmail.comPrawnik Mediator