Doradztwo prawne

Kancelaria Consensus zapewnia kompleksową obsługę prawną działalności prowadzonej przez Klienta, realizowaną w ramach stałej umowy, określanej indywidualnie dla każdego Klienta w zależności od specyfiki prowadzonej działalności, szacowanego zapotrzebowania na usługi prawne oraz preferowanego sposobu współpracy z Kancelarią.

Kancelaria Consensus zapewnia także indywidualną obsługę prawną w zakresie danej czynności zleconej przez Klienta, realizowaną w ramach konkretnego zlecenia.

ZAKRES USŁUG

 • konsultacje, doradztwo prawne świadczone drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w formie spotkań z prawnikiem;
 • weryfikacja, opiniowanie oraz analiza prawna przedstawionych uchwał, umów/porozumień;
 • przygotowywanie projektów umów, uchwał, projektów pism, ugód, porozumień, pozwów, pism procesowych etc.;
 • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych, uwzględniających aktualny stan prawny;
 • pełna obsługa spółek prawa handlowego;
 • prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Klienta, realizowanej na etapie polubownym oraz sądowo-egzekucyjnym;
 • reprezentowanie Klienta w sprawach z zakresu postępowania administracyjnego, przed organami administracji państwowej i publicznej;
 • prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi i administracyjnymi;

 KORZYŚCI

 • nielimitowany zakres i nakład usług prawnych;
 • dopasowanie obsługi do potrzeb i preferencji Klienta;
 • szybkość i skuteczność działania;
 • ochrona prewencyjna;
 • weryfikacja stanu prawnego i finansowego kontrahentów oraz dłużników

KOSZTY DORADZTWA PRAWNEGO I OBSŁUGI PRAWNEJ

Kancelaria Consensus proponuje klientom zawarcie korzystnej finansowo umowy dotyczącej obsługi prawnej spółek bądź indywidualnego rozliczenia konkretnej usługi prawnej.

Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od zakresu pomocy prawnej zlecanej przez Klienta i opiera się na stale ustalonej liczbie godzin rozliczanych ryczałtowo bądź rozliczeniu indywidualnym danego zlecenia.

Partnerzy:
KONTAKT DO MNIE
Katarzyna Zboś
PRAWNIK MEDIATOR

ul. Św. Jacka Odrowąża 15
03-310 Warszawa
tel: 509-042-226
email: zbos.katarzyna@gmail.comPrawnik Mediator