Cennik

Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od zakresu pomocy prawnej zlecanej przez
Klienta i opiera się na z góry ustalonej liczbie godzin rozliczanych wg stawki ryczałtowej
bądź rozliczeniu indywidualnym danego zlecenia.

Podstawowa stawka godzinowa za prowadzenie zleconych spraw z zakresu doradztwa
prawnego to 120 zł.

W postępowaniu mediacyjnym, w sporach niemajątkowych oraz w sporach o prawa
majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, wynagrodzenie mediatora
wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde kolejne – 120 zł. Jeśli
postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości
przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania
mediacyjnego).

Partnerzy:
KONTAKT DO MNIE
Katarzyna Zboś
PRAWNIK MEDIATOR

ul. Św. Jacka Odrowąża 15
03-310 Warszawa
tel: 509-042-226
email: zbos.katarzyna@gmail.comPrawnik Mediator